English

 1. The sun rises in the East.
 2. He raised a question at yesterday’s meeting.
 3. There is a small orchard in front of the school building.
 4. You shouldn’t eat too much before going to bed.
 5. They founded their company during the Second World War.
 6. He found himself in an empty room.
 7. He got injured in a car accident
 8. I will forget this incident which happened at school.
 9. The guests thanked the host and hostess for such warm hospitality and left.
 10. The landlady felt sorry for the poor student and didn’t take the rent for that month.
 11. Will you lend me $100?
 12. You should return the book you have borrowed from the library in time.
 13. Don’t bother yourself. I will be able to do it myself.
 14. I always worry about Jane when she is taking an exam.
 15. The demonstrators demanded that the city mayor should resign.
 16. Employees in our country have the right to retire at the age of 63.
 17. If you want to be a success you should study hard.
 18. Learning a poem by heart has always been a boring task for me.
 19. If you offer me a bribe, I will take it as I am not sure that you will be able to suggest doing anything else.
 20. I recommend that you try on this pair of shoes of the latest  fashion.
 21. He who laughs last laughs best.
 22. You should always tell me the truth. Do not lie to me.
 23. This play can’t be performed by ten-year-old children.
 24. You should sometimes turn your smartphone off and get involved in outdoor games
 25. You shouldn’t lose this opportunity to learn the second foreign language.
 26. In Yerevan there is hardly any possibility of meeting an English speaking foreigner in order to take the opportunity to speak English.

 • Տես ինչ գեղեցիկ է, երբ արևը բարձրանում է սարերի հետևից:
 • See what’s beautiful when the sun rises behind the mountains.
 • Երբ հարց ունեք, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը:
 •  When you have a question, lift your hands.
 • Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)
 •  I want to find a benefactor who founded this nursing home.
 • Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:
 •  He lost his left leg because of a car accident.
 • Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:
 •  The hostess did not want to take a room from a young teacher.
 • 90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:
 •  In the 1990s, our country’s president advised residents to borrow from their neighbors.
 • Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:
 •  Do not worry about me.  When I need help, I worry myself.
 • Ե՞րբ ես սովորել լողալ:
 •  When did I learn to ride?
 • Դու սիրու՞մ ես սովորել:
 •  Do you love to learn?
 •   Ես չեմ հրաժարվի, եթե օգնություն առաջարկես:
 •    I will not give up if you ask for help.
 • Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:
 •  Do not miss the opportunity to speak English when you meet an English-speaking tourist.
 • Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:
 •  We had a picnic in a big oak shade.  His shadow was so great.
 • Ուսուցչի ուղղումները
 • Տես ինչ գեղեցիկ է, երբ արևը բարձրանում է սարերի հետևից:
 • See how beautiful it is when the sun rises from behind the mountains.
 • Երբ հարց ունեք, բարձրացրեք ձեր ձեռքերը:
 •  When you have a question, raise your hands.
 • Ես ուզում եմ գտնել այն բարերարին, ով հիմնադրել է այս ծերանոցը: (nursing home)
 •  I want to find the benefactor who founded this nursing home.
 • Նա կորցրեց իր ձախ ոտքը ավտովթարի պատճառով:
 •  He lost his left leg because of a car accident.
 • Տանտիրուհին չէր ուզում երիտասարդ ուսուցչից սենյակի վարձը վերցնել:
 •  The landlady did not want to take the rent for the room from the young teacher.
 • 90-ականներին մեր երկրի նախագահը խորհուրդ տվեց բնակիչներին պարտք վերցնել հարևաններից:
 •  In the 1990s, our country’s president advised residents to borrow money from their neighbors.
 • Մի անհանգստացեք ինձ համար: Երբ օգնության կարիք ունենամ, ես ինքս կանհանգստացնեմ ձեզ:
 •  Do not worry about me.  When I need help, I will bother you myself.
 • Ե՞րբ ես սովորել լողալ:
 •  When did I learn to swim?
 • Դու սիրու՞մ ես սովորել:
 •  Do you love to study?
 •   Ես չեմ հրաժարվի, եթե օգնություն առաջարկես:
 •    I will not refuse if you offer me help.
 • Անգլերեն խոսելու առիթը բաց մի թող, երբ հանդիպում ես անգլիախոս զբոսաշրջիկի:
 •  Do not miss the opportunity to speak English when you meet an English-speaking tourist.
 • Մենք զբոսախնջույք արեցինք մի մեծ կաղնու ստվերում: Նրա ստվերը այնքան մեծ էր:
 •  We had a picnic lunch in the shade of a big oak tree. Its shadow was so great.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s